Aviso legal

Informamos as persoas usuarias dos portais da internet do Concello de Arbo de que:

  1.  O dominio www.festadalamprea.gal é titularidade do Concello de Arbo e trátase dun sitio web posto ao dispor de todos os usuarios e usuarias co obxectivo de ofrecer información xeral sobre A Festa da Lamprea.
  2.  O Concello de Arbo é unha Administración local que pertence á provincia de Pontevedra.

 

TITULAR CONCELLO DE ARBO
CIF P3600100F
ENDEREZO Praza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra.
CONTACTO 986 665 780

 

Todos os signos distintivos, marcas, nomes comerciais, contidos (textos, gráficos, imaxes, fotografías, programas, ligazóns e demais contidos audiovisuais ou sonoros e códigos fonte…), estrutura, deseño e forma de presentación dos elementos e calquera outra información que apareza neste sitio web son propiedade do Concello de Arbo e están protexidos polos dereitos de propiedade intelectual industrial e intelectual. Prohíbese ao usuario albergar, almacenar, comunicar publicamente, publicar, distribuír, compartir e, en xeral, explotar de calquera outro modo os elementos mencionados no apartado anterior sen autorización expresa do Concello de Arbo.

Autorízase a impresión e descarga de extractos dos contidos deste sitio web unicamente cando leven a cabo para uso persoal e privado. Neste sitio web, o usuario poderá atopar diversas ligazóns que lle conducirán a páxinas web independentes a esta, cuxa finalidade é facilitar o acceso a outras fontes de información na internet relacionadas coa nosa organización municipal e relativas aos dereitos de propiedade intelectual que, no seu caso, poidan corresponder aos seus autores.

Con todo, o Concello de Arbo non asume responsabilidade algunha derivada das conexións ou os contidos das devanditos ligazóns. Así mesmo, o establecemento de ligazóns ao sitio web do Concello de Arbo, previa solicitude e autorización de leste, deberá respectar os dereitos de propiedade intelectual de titularidade municipal.

O usuario absterase de empregar medios que poidan suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que poida estar instalado ou que comporte un risco, dano ou inutilización do sitio web e/ou dos seus contidos. O Concello de Arbo non se responsabiliza do posible uso inapropiado que terceiras persoas poidan facer desta páxina web, nin do contido e actualización da información que proceda doutras persoas físicas ou xurídicas e que conste no sitio web ou ao que se remita mediante ligazóns ou outros sistemas.

Os contidos proporcionados a través desta páxina web teñen carácter meramente informativo, polo que o uso que o usuario poida facer deles, así como as eventuais consecuencias, danos e prexuízos que poidan derivarse serán responsabilidade exclusiva de leste.

O Concello de Arbo non asume responsabilidade algunha polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan ocasionarse polo uso de ligazóns ( links), directorios e ferramentas de procura que permiten aos usuarios acceder a sitios web pertencentes a terceiros e/ou xestionados por estes, así como pola presenza de virus ou outros códigos maliciosos nos contidos que poidan producir calquera tipo de dano no sistema informático, os documentos electrónicos ou os ficheiros dos usuarios

O Concello de Arbo resérvase o dereito para emprender as accións legais que considere oportunas como consecuencia de calquera uso ilícito por parte de terceiros dos contidos da súa páxina web (dominio principal e subdominios).