GAÑADOR@S CONCURSO DEBUXO C.E.I.P ANTONIO CARPINTERO

Reunidos o día 5 de marzo de 2024, ás 15:30 h.,  os membros do xurado que a seguido se relacionan designados por Resolución da Alcaldía  nº 106/2024 de data 09.01.2023:

–         Dous profesores/as en representación do ámbito educativo que serán proposto polo Claustro:

Iago Varela Rodríguez

Beatriz Vázquez López

–    Presidenta da  ANPA, ou persoa en quen delegue

Agueda Estevez Rodríguez

–           Concelleira de Educación: María Salome Troncos Vieitez.

–           Traballadora do Concello de Arbo que actua como secretaria do Xurado: María del Mar Gil Rodríguez,

Tras o exame e apertura das propostas presentadas polo alumnado do CEIP Antonio Carpintero  o xurado acorda outorgar os seguinte premios:

4º E.I – 3 anos

Primeiro Premio:  Nathan Alonso Gil

5º E.I – 4 anos

Primeiro Premio:  Breixo Fernández Eiró

6º E.I – 5 anos

Primeiro Premio:   Daniela Prieto Rodrigues

Segundo Premio:  Alba Dacosta Caldas

1º E.P

Primeiro Premio:   Lois González Covelo

Segundo Premio:  Naiara Vidal Novoa

2º E.P

Primeiro Premio:   Daniil Cobas Chochiev

Segundo Premio:  Raúl Fernández Eiró

3º E.P

Primeiro Premio:  Alejandro Sánchez Costa

Segundo Premio:  Anxo Fernández Vázquez

4º E.P

Primeiro Premio:  Saray Martínez Álvarez

Segundo Premio: Lorena Prieto Rodrigues

5º E.P 

Primeiro Premio:  Irene Estévez González

Segundo Premio: Alberto Sánchez Costa

Segundo Premio: Antón Fernández Vázquez

6º E.P

 Primeiro Premio:  Loreto Rodríguez Nieto

Segundo Premio: Anxo Simón Álvarez

Segundo Premio: Ainara Gil Pacheco

 

 

Compartir