Reunidos o día 5 de marzo de 2024, ás 15:30 h., os membros do xurado que a seguido se relacionan designados por Resolución da Alcaldía nº 106/2024 de data 09.01.2023:

– Dous profesores/as en representación do ámbito educativo que serán proposto polo Claustro:

• Iago Varela Rodríguez

• Beatriz Vázquez López

– Presidenta da ANPA, ou persoa en quen delegue

• Agueda Estevez Rodríguez

– Concelleira de Educación: María Salome Troncos Vieitez.

– Traballadora do Concello de Arbo que actua como secretaria do Xurado: María del Mar Gil Rodríguez,

Tras o exame e apertura das propostas presentadas polo alumnado do CEIP Antonio Carpintero o xurado acorda outorgar os seguinte premios:

 

• PREMIOS REDACCIÓN LXIV FESTA DA LAMPREA

3º E.P

Primeiro Premio: Alejandro Sánchez Costa
Segundo Premio: Candela Platero Leal

4º E.P

Primeiro Premio: Lorena Rodrigues Prieto
Segundo Premio: Xabier Dacosta Caldas
Segundo Premio: Carla Domínguez Paradas

5º E.P

Primeiro Premio: Irene Estévez González
Segundo Premio: Alberto Sánchez Costa

6ºE.P: NON HAI PROPOSTAS

Compartir